Categorieën

Steunen van de doelen.

De stichting heeft de opdracht om de revenuen uit het vermogen te besteden aan de door Femme van der Schaaf omschreven 6 doelen: