Aanvraag indienen


Bij uw aanvraag dient u minimaal de volgende gegevens te verstrekken:

 1. Naam van uw instelling
 2. Datum van oprichting en actuele bestuurssamenstelling
 3. Statutaire doelstelling(en) en , zo mogelijk, naam van uw website
 4. Actuele fiscale status; ANBI of SBBI (zie daarvoor ook Voorwaarden & werkwijze ) en K.v.K/RSIN nummer
 5. Een door een legitieme vertegenwoordiger van uw instelling ondertekende brief per post
 6. Duidelijke doelomschrijving van de besteding (zie daarvoor ook Categorieën)
 7. Antwoord op de vraag welk(e) specifiek(e) doel(en) van de stichting word(en)t ondersteund (Voorwaarden & werkwijze )
 8. Een actuele begroting of offerte die uw plannen duidelijk financieel illustreert; een indicatie van welk bedrag u graag zou willen ontvangen
 9. Bij meerdere projecten, een heldere indicatie van uw prioriteiten en verlangde financiële steun.
Aanvraagformulier
 • Contactpersoon
 • Instellinggegevens
 • Motivatie
  • Documenten

  Contactgegevens