Veelgestelde vragen

Kan alles per email?

Heel veel kan per email naar het adres van het secretariaat, graag zelfs. Echter één door een bestuurslid ondertekende toelichtende brief per post is altijd noodzakelijk!

Is er een standaard formulier voor het doen van een aanvraag? 

Neen, er is geen standaardformulier voor het invullen van aanvragen. Zie daarvoor juist het 9-stappenplan. Geen aanvraag is hetzelfde en we kunnen en willen aanvragers niet belemmeren in het verstrekken van informatie aan het bestuur. Er is wel een check-lijst beschikbaar die op verzoek kan worden (per email) toegestuurd.

Zijn er minimale of maximale bedragen voor een bijdrage of categorie? 

Neen, het bestuur bekijkt de gehele aanvraag en de context en besluit op basis daarvan binnen de budgetten die in dat jaar beschikbaar zijn.

Hoe lang duurt de afhandeling van een aanvraag?

Rond eind mei/begin juni (controle accountant, vaststelling jaarrekening en begroting) van het jaar zijn de nieuwe budgetten voor financiële bijdragen in dat jaar bekend. Dan worden de aanvragen tot die datum beoordeeld en afgehandeld. In de regel volgen er dan nog twee tranches van aanvragen en beoordelingen; meestal in augustus/september en november/december. Afhankelijk daarvan heeft u binnen 14 dagen bericht of kan het wat langer duren.

Hanteren jullie percentages van de investering voor het bepalen van de hoogte van de bijdrage?

Neen, dat is niet aan de orde. Er wordt gekeken naar het maatschappelijk nut in relatie tot de zes doelen die de stichting nastreeft.  

We willen graag een mondeling toelichting geven. Kan dat?

Het kan wel, maar dan uitsluitend op verzoek van het bestuur van de stichting Femme van der Schaaf. Het komt zelden voor omdat voor behandeling door het bestuur de aanvraag grondig wordt gecontroleerd door de secretaris. Deze neemt bij twijfel of het ontbreken van noodzakelijke gegevens vooraf per email of telefonisch contact met de aanvrager op. De bestuursleden ontvangen vooraf het dossier en kunnen de secretaris ook verzoeken tot het verkrijgen van nadere informatie.

Krijg ik een bericht van ontvangst?

Ja, u ontvangt altijd een bericht van ontvangst per email. Daarin staat ook de verwachte datum van behandeling.

Wij krijgen ook subsidie van de overheid. Is dat een belemmering? 

Neen, op zich niet. Indien u echter structureel/grotendeels afhankelijk bent van bijdragen van de overheid en dus een soort van overheidstaak vervult, is het meestal onmogelijk om een bijdrage te verkrijgen. Dit is statutair zo geregeld.

Wij zijn geen ANBI of SBBI. Wat nu …? 

Ga naar de Belastingdienst en vraag daarvoor een schriftelijke verklaring aan. Een kleine moeite en het is bovendien gratis. Ook als alles bijna klopt en we kennen niet uw fiscale status, wordt een aanvraag toch echt afgewezen als niet aan deze voorwaarde is voldaan. Dit is statutair zo vastgelegd.

Een aanvraag voorbereiden is best veel werk. Raken we niet ondergesneeuwd in al die aanvragen en wordt de spoeling dan niet dun?

Neen, dat is niet het geval. Het bestuur bepaald daarom per jaar drie deelbudgetten (tranches) en beoordeeld binnen die financiële ruimte elke aanvraag op zich. Het bestuur streeft ernaar om in elk project het verschil te kunnen maken voor succes. Dat betekent dat het bestuur per tranche een aanvraag beoordeelt op de maatschappelijke waarde, de bijdrage aan de leefbaarheid in het algemeen en aan de zes doelen in het bijzonder.

Leggen jullie soms nadere voorwaarden op voor het verkrijgen van een bijdrage?

Ja, dat kan voor komen. Sommige projecten duren langer en het bestuur wil dan zeker weten dat de financiële bijdrage ook goed terecht komt. Er wordt dan een tijdsperiode afgesproken; vastgelegd in de correspondentie.

Controleren jullie ook of de uitgekeerde bijdrage goed is terecht gekomen bij het omschreven doel?

Ja zeker, bij de controle van elke Jaarrekening kan en mag onze accountant op eigen initiatief een nadere onderzoek instellen. Dit staat ook in de voorwaarden van het toekenningsbesluit en daaraan is een volledige medewerking door de begunstigde instelling dan ook wettelijk verplicht door de ondertekening van het verantwoordingsformulier. Bovendien worden de websites en de KvK-gegevens van de begunstigde instellingen vaak door de accountant (achteraf) en/of het bestuur (vooraf) geraadpleegd.

Voorkom vervelende vertraging !

  • Is uw aanvraag helemaal compleet? Zie onderstaande adviezen en richtlijnen en volg daarvoor het STAPPENPLAN!  Volg daarvoor deze link >>> Stappenplan
  • Voldoet uw project aan één van de zes doelen van onze stichting?
  • Vergeet niet uw fiscale status (ANBI of SBBI) te vermelden. 
  • Vermeld in de begeleidende brief altijd uw email-adres en telefoonnummer ÉN
  • frankeer uw post met voldoende postzegels !!!