Stichting Femme van der Schaaf

Welkom op de website van de stichting Femme van der Schaaf.

Op deze website vindt u ook alle informatie voor het indienen van een aanvraag. Belangrijk: let op het stappenplan, onze zes na te streven doelen en de rubriek nieuws!

De stichting Femme van der Schaaf is in 2011 opgericht door de heer Femme van der Schaaf uit Kollumerland-Kollum. Het was, én is, zijn bedoeling dat met de jaarlijkse opbrengsten van het door hem opgebouwde vermogen, na zijn overlijden, een zestal maatschappelijke doelen, die hem na aan het hart lagen, wordt gesteund en de maatschappelijke positie en/of betekenis daarvan wordt verstevigd. En dit in het bijzonder in de regio waar hij heeft gewoond, het mooie Noordoost Friesland. Femme van der Schaaf heeft in zijn testament en de stichtingsakte, en de bijbehorende statuten, zelf de opdrachten daarvoor duidelijk omschreven en ook het eerste stichtingsbestuur benoemd. Dit stichtingsbestuur heeft in 2012 het eerste beleidsplan geschreven als een meer gedetailleerde uitwerking van dat wat de heer Van der Schaaf aan dit bestuur had opgedragen, “Van zijn woorden naar onze daden 2012-2018”. De stichting Femme van der Schaaf is bij beschikking van de Belastingdienst een formeel geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling, een zgn. ANBI; K.v.K nr.: 5409 2507; RSIN: 851157002.

  • Op deze website vindt u verdere informatie over de stichting en haar wijze van werken.
  • Voor het correct indienen van een aanvraag volg het stappenplan > Stappenplan
  • Onderstaande buttons informeren u over de betekenis van de zes doelen van de stichting.
  • Indien uw aanvraag om een bijdrage geen relatie heeft met een van deze zes doelen, dan kunnen wij u niét van dienst zijn!
  • Aan instellingen die niet de fiscale status hebben van ANBI of SBBI worden géén bijdragen verstrekt!

Femme van der Schaaf 1942-2011

De heer Femme van der Schaaf werd geboren op 23 april 1942 in Triemen (in het Fries “De Trieme”), een kleine kern in de voormalige gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, nu onderdeel van de fusiegemeente Noard East Fryslân. Hij is daar grotendeels opgegroeid en midden jaren zeventig verhuisd naar de boerderij even buiten het dorp Kollum, op de grens met het dorp Oudwoude, aan de Wouddijk nummer zeven te Kollum. Hij is op 30 november 2011 op 69 jarige leeftijd overleden.

De boerderij, de landelijke omgeving van de weilanden, de natuur, het vee en het leven aan de Wouddijk, nemen in zijn leven blijkbaar een zeer bijzondere plaats in. Femme heeft in zijn testament daarover dan ook bepaald dat zijn oude omgeving, de omvangrijke landerijen en de boerderij, uit moeten groeien of in dienst moeten staan van de ontwikkeling van een modern en toekomstgericht agrarisch bedrijf. En dat, zo mogelijk, ook in de directe omgeving van de boerderij, zijn oude woonhuis.

In de traditie van de familie Van der Schaaf was Femme een bij voorkeur stille weldoener, een man zonder opsmuk en in die zin een zeer bijzonder mens. In het dagelijks leven werkzaam bij de Belastingdienst heeft hij naast deze baan, door spaarzaam en ook slim en zeer doordacht om te gaan met zijn middelen en beleggingen, het vermogen van zijn familie aanzienlijk uitgebouwd. De revenuen van dit vermogen, de jaarlijkse opbrengsten, staan voortaan in dienst van de samenleving; financiële steun verlenen aan instanties&instellingen die de door Femme van der Schaaf in zijn testament omschreven maatschappelijke doelen moeten dienen. Deze te begunstigen instanties/instellingen dienen organisaties te zijn met een formele fiscale status, een heldere doelomschrijving en met de verantwoordelijkheden (status) van een ANBI of SBBI. Zie daarvoor ook de voorwaarden en doelomschrijvingen voor het verkrijgen van een bijdrage.