Contact

Verzoeken om informatie

Verzoeken om nadere informatie kunnen worden gericht aan info@sfvds.nl,  maar bij voorkeur via het contactformulier op deze website “Bericht” of per brief.

Verzoeken om een financiële bijdrage kunt u uitsluitend rechtstreeks, bij voorkeur digitaal én per post, richten aan het secretariaat; zie onderstaand postadres.

Contact Us