Milieu en landschapsbescherming

Definitie: het beschermen van het leefklimaat van mens en dier en het zoveel mogelijk handhaven van de oorspronkelijke fysieke natuurlijke omgeving; bescherming van het platteland en/of van landelijke gebieden en te behoeden voor ontwikkelingen die de karakteristiek daarvan aantasten.