Levensovertuiging

Definitie: De beginselen op basis waar naar men zijn leven inricht; levensbeschouwing, levensopvatting, wereldbeschouwing.