Maatschappelijk werk

Definitie: heeft betrekking op handelingen en maatregelen voor mensen in moeilijke sociaaleconomische omstandigheden; het maatschappelijk werk ondersteunt mensen met maatschappelijke en/of sociale problemen.