St. Villa Vita.

Inrichting zorgboerderij Emmercompascuum

2020 – Bijdrage verstrekt voor realisatie van de aangepaste inrichting van een zorgboerderij; combinatie van wonen en werken in een kleinschalige omgeving (zonder winstoogmerk)

Terug naar projecten