Renovatie hoofdorgel Bonifatiuskerk te Leeuwarden

2015-01 Renovatie Adema-kerkorgel St. Bonifatiuskerk te Leeuwarden

Door een bijdrage van de stichting wordt het mogelijk gemaakt het monumentale kerkorgel, in 1899 gebouwd door de gebroeders S. en L. Adema, van het rijksmonument “De Bonifatiuskerk” uit 1884 te Leeuwarden te verplaatsen en ingrijpend te restaureren.

Terug naar projecten