Martinikerk Sneek gerenoveerd

Rijksmonument De Grote of Martinikerk Sneek grondig gerenoveerd en uitgebreid

2021; in een gezamenlijke aanpak van St. Vrienden v/d Martinikerk Sneek/Protestantse gemeente Sneek en SBKG Noord. NL wordt het Rijksmonument De Grote of Martinikerk in de stad verbouwd, gerenoveerd en door uitbreiding multifunctioneel gemaakt. Een bijdrage van de SFvdS helpt daarbij.

Terug naar projecten