Koor bezorgt ouderen in verpeegtehuizen NO Friesland faaie middagen.

“Haven in zicht” zingt voor ouderen in verpleegtehuizen

De koorvereniging “Haven in zicht” uit Burum verzorgt middagen met o.a. shanty-koorzang voor ouderen in verpleegtehuizen in en rond NO-Friesland; een plezierig optreden. Een eenmalige bijdrage maakt dit ook in 2017-2018 mogelijk.

Terug naar projecten