Huisvesting kinderen in het “Fundament”

Beschermd wonen in het “Fundament”

Het “Fundament”, een initiatief van ouders van kinderen met een beperking, biedt huisvesting dichtbij de sociale leefomgeving. Door een bijdrage wordt het mede mogelijk een beschermde woonvoorziening voor 14 kinderen te realiseren uit Groningen en Drenthe.

Terug naar projecten