Energiebesparing/uitbreiding accommodatie WTOC Oudwoude

2015-04 Energiebesparende maatregelen en uitbreiding accommodatie WTOC te Oudwoude

De voetbalvereniging WTOC te Oudwoude is, vanwege haar maatschappelijke doelstellingen en activiteiten, door de Belastingdienst aangemerkt als een SBBI. Oudwoude maakt deel uit van de gemeente Kollumerland en mede om die reden heeft de stichting aan deze instelling een bijdrage toegekend voor het energiezuinig maken van de accommodatie en een uitbreiding van kleedgelegenheid/doucheruimtes ten behoeve van de “gemengde”  voetbalteams.

Terug naar projecten