Disclaimer

Disclaimer voor www.sfvds.nl

De Stichting Femme van der Schaaf te Kollum,

Kamer van Koophandel: RSIN 5409 2507 – opgericht op 30 november 2011,

hierna te noemen SFvdS,

verleent u hierbij toegang tot www.sfvds.nl (“de Website”) en publiceert hier, mede als maatschappelijke verantwoording en ter informatie van belangstellenden teksten, afbeeldingen, documenten, enz..

SFvdS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend, ter informatie en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst of dergelijke af te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

SFvdS spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden documenten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze documenen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SFvdS.

In het bijzonder zijn alle voorwaarden op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst of aanspraak op financiele steun voor een instelling komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SFvdS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website en het gebruikte materiaal liggen bij SFvdS en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze inhoud/materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SFvdS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke documenten anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal en/of de door SFvdS te hanteren voorwaarden en beleid.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens mede via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

Kollum, december 2013,

het bestuur van de stichting

Femme van der Schaaf.